Nowe, dnia 26 lutego 2021r.

 

Nasz znak: IKS.271.1.2021.MC(PP)

 

Otrzymują według rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w ramach zapytania ofertowego pn. „Sukcesywna dostawa, tonerów, tuszy oraz bębnów światłoczułych dla Urzędu Gminy w Nowem w 2021 roku.” o wartości szacunkowej zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000,00zł.  

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonej oraz niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena = 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

DRUK - PUNKT

Dariusz Propola

Ul. Krynicka 5/5

35-505 Rzeszów

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia  wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zestawienie punktacji przyznanej złożonej ofercie:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena (brutto)

Przyznana punktacja

1.

SIGMA Joanna Rąpała

Ul. Bałtycka 7/9,

74-500 Chojna

72 535,56zł

87,53 pkt.

2.

BLACKLINE S.C.

Helena Pinkowska, Paweł Pinkowski

Ul. Chmielewskiego 20c,

70-028 Szczecin

67 162,92zł

94,53 pkt.

3.

DMD s.c.

Paweł Miturski, Dorota Miturska

Ul. Staroniwska 41B,

35-101 Rzeszów

71 364,60zł

88,97 pkt.

4.

DRUK – PUNKT

Dariusz Propola

Ul. Krynicka 5/5,

35-505 Rzeszów

63 491,78zł

100 pkt.

5.

Firma Handlowa KOMAX 9

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Ul. Przemysłowa 2,

10-418 Olsztyn

71 678,25zł

88,58pkt.

6.

GLOBO GROUP

Ul. Magazynowa 5,

25-565 Kielce

68 111,25zł

93,22 pkt.

7.

Jet-printer

Drukarki – Tonery -Serwis Sp. z o.o., Sp.k.,

Ul. Serwituty 14,

02-233 warszawa

72 504,81zł

87,57 pkt.

8.

PRAXIS ŁÓDŹ

Pilecka i Petlak Spółka Jawna

Il. Wólczańska 66,

90-516 Łódź

68 600,79zł

92,55 pkt.

9.

Dorota Bednarska

COPY DOR

Ul. Orkana 3/9,

25-548 Kielce

74 589,66zł

85,12 pkt.

10.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

M Multikom

Adam Papierski

Ul. Fabryczna 15,

85-741 Bydgoszcz

73 926,55zł

85,88 pkt.

 

Dziękujemy za złożone oferty.

Zgodnie ust. 10 pkt 2 zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie do 7 dni od dnia przesłania niniejszej informacji tj. od dnia 22 lutego 2021r.

 

 

 

 

 

                                                                                                 Burmistrz Nowego

 

 

                                                                                                   Czesław Woliński