Nowe, dnia 22 lutego 2021r.

 

Nasz znak: IKS.271.6.2021.MC(PP)

 

Otrzymują według rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w ramach zapytania ofertowego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnej zgody administracyjnej (zgłoszenia/prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę) dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku przedszkola na potrzeby 15 miejscowego żłobka w Nowem.” o wartości szacunkowej zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000,00zł.  

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonej oraz niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena = 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

ARCHIMIKA

Studio Architektury

Monika Majerkowska

Ul. Wspólna 15/17 lok.180A

91-464 Łódź

 

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia  wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zestawienie punktacji przyznanej złożonej ofercie:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena (brutto)

Przyznana punktacja

1.

Archimika

Studio Architektury

Monika Majerkowska

ul. Wspólna 15/17 lok.180A,

91-464 Łódź

39 360,00zł

100 pkt

2.

VOSTOK DESIGN

Wojciech Gawinowski

Ul. Władysława Syrokomli 7/2,

30-102 Kraków

64 000,00zł

61,50 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych BUDPROJEKT Sp. z o.o.

Ul. Szosa Chełmińska 119,

87-100 Toruń

58 794,00zł

66,95 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Projektowe „Ósemka”

Kinga Zawistowska

Ul. Mikołaja Kopernika 3/13,

14-200 Iława

45 264,00zł

86,96 pkt

5.

MM PROJ-BUD Marcin Młodziankiewicz

Ul. Strzałowa 41,

87-100 Toruń

39 999,99zł

98,40 pkt

6.

POL-INVEST Andrzej Szajdziński

Ul. Poznańska 21/122,

62-800 Kalisz

49 077,00zł

80,20 pkt

7.

Zakład Projektowania i Usług Budowalnych BENBUD

Inż. Benedykt Reder

Ul. Łęgi 1/27,

86-300 Grudziądz

79 950,00zł

49,23 pkt

8.

Joanna Balsewicz ARCHITEKCI

Ul. Sportowa 3a/8,

72-100 Goleniów

39 997,00zł

98,40 pkt.

9.

LMD-INVEST Łukasz Dymura

Ul. Rogali 13/2,

84-200 Wejherowo

Oferta odrzucona

-

 

Dziękujemy za złożoną ofertę.

Zgodnie ust. 10 pkt 1 zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie do 14 dni od dnia przesłania niniejszej informacji tj. od dnia 22 lutego 2021r.

 

 

 

 

 

                                                                                        Burmistrz Nowego

 

                                                                                        Czesław Woliński