Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540058681-N-2020 z dnia 02-04-2020 r.

Nowe:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 528832-N-2020
Data: 02/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Nowe, Krajowy numer identyfikacyjny 92351038000000, ul. Pl. Św. Rocha  5, 86-170  Nowe, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 33 37 210, e-mail fundusze@gminanowe.pl, faks 52 33 28 466.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.gminanowe.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Zakres prac do wykonania w ramach wyżej wymienionego zadania obejmuje: 1) w I strefie utrzymania czystości: a) wymiatanie ręczne lub mechaniczne chodników oraz nawierzchni ulic zapewniające ich czystość, b) zbieranie papierów i innych nieczystości, c) wyrywanie i/lub wykaszanie chwastów, d) (dotyczy Rynku Starego Miasta) sprzątanie ręczne z należytą starannością oraz konserwacja fontanny rozumiana jako: - przeglądy stanu fontanny w tym drobne reparacje, naprawa spoin, - stałe, systematyczne usuwanie ewentualnych glonów, mchów, porostów, - systematyczne czyszczenie fontanny w okresie letnim, w tym usuwanie osadów mineralnych, czyszczenie filtrów i kratek od zbiornika, - stały nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem fontanny w sezonie letnim, - przygotowanie fontanny do zimy przy czym w/w prace od lit. a do c należy wykonywać co najmniej 1 raz w tygodniu, prace wskazane lit. d (tiret 1- 4) należy wykonywać 2 razy w tygodniu, prace wskazane w lit. d tiret 5 należy wykonywać 1 raz w danym roku (po zakończeniu eksploatacji fontanny w danym sezonie); 2) w II strefie utrzymania czystości: a) wymiatanie ręczne lub mechaniczne chodników oraz nawierzchni ulic zapewniające ich czystość, b) zbieranie papierów i innych nieczystości, c) wyrywanie i/lub wykaszanie chwastów przy czym w/w prace należy wykonywać co najmniej 1 raz na 2 tygodnie; 3) w III strefie utrzymania czystości: a) sprzątanie ulic i chodników, b) zbieranie papierów i innych nieczystości, c) wyrywanie i/lub wykaszanie chwastów przy czym w/w prace należy wykonać na polecenie Zamawiającego, jednak nie częściej niż 6 razy w okresie objętym umową; 4) pozostałe zadania nie wymienione wyżej, a wykonywane na zlecenie Zamawiającego: a) montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, bieżąca konserwacja i bieżąca obsługa (rozumiana jako m.in. włączanie i wyłączanie urządzenia) zraszacza na Rynku Starego Miasta, b) malowanie (odświeżanie) balustrad ochronnych schodów (maksymalnie 2 razy w okresie obowiązywania umowy), c) bieżące utrzymanie czystości ścian i szyb wiat przestankowych (17 wiat) polegające na m.in. usuwaniu naklejanych ogłoszeń i informacji, zbieraniu papierów i/lub innych nieczystości (maksymalnie 6 razy w okresie obowiązywania umowy), d) bieżące utrzymywanie czystości słupów ogłoszeniowych, znajdujących się przy Placu Św. Rocha i przy ul. Tczewskiej, polegające na usuwaniu (nieaktualnych) ogłoszeń i informacji (maksymalnie 4 razy w okresie obowiązywania umowy), e) wymiatanie ręczne lub mechaniczne i/lub wyrywanie (wykaszanie) chwastów i/lub zbieranie papierów i innych nieczystości z innych chodników niewymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ, a wskazanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy (maksymalnie 2 km), f) opróżnianie koszy ulicznych, liczba i lokalizacja według załącznika nr 8 do SIWZ (kosze uliczne na terenie Miasta Nowe- opróżnianie 1 raz w tygodniu, kosze uliczne poza terenem Miasta Nowe- opróżnianie 1 raz na dwa tygodnie), g) zakupienie i ustawienie nowych koszy ulicznych (maksymalnie 10 koszy ulicznych w okresie obowiązywania umowy) według wzoru załączonego do niniejszej SIWZ (Zamawiający podaje przykładowy typ kosza, dopuszczając jednocześnie kosze uliczne o równoważnych cechach tj. dekoracyjne nogi żeliwne, okrągły stalowy wkład na śmieci i okrągła drewniana obudowa z listewek), h) bieżąca kontrola stanu technicznego istniejących koszy ulicznych, bieżące naprawy i ewentualny demontaż uszkodzonych koszty ulicznych (w razie potrzeby). 6. Szczegółowy wykaz lokalizacji podlegających oczyszczaniu (wraz z długościami jezdni i powierzchniami ulic i chodników) i wyłączonych z przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 „Wykaz lokalizacji” do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Zakres prac do wykonania w ramach wyżej wymienionego zadania obejmuje: 1) w I strefie utrzymania czystości: a) wymiatanie ręczne lub mechaniczne chodników oraz nawierzchni ulic zapewniające ich czystość, b) zbieranie papierów i innych nieczystości, c) wyrywanie i/lub wykaszanie chwastów, d) (dotyczy Rynku Starego Miasta) sprzątanie ręczne z należytą starannością oraz konserwacja fontanny rozumiana jako: - przeglądy stanu fontanny w tym drobne reparacje, naprawa spoin, - stałe, systematyczne usuwanie ewentualnych glonów, mchów, porostów, - systematyczne czyszczenie fontanny w okresie letnim, w tym usuwanie osadów mineralnych, czyszczenie filtrów i kratek od zbiornika, - stały nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem fontanny w sezonie letnim, - przygotowanie fontanny do zimy przy czym w/w prace od lit. a do c należy wykonywać co najmniej 1 raz w tygodniu, prace wskazane lit. d (tiret 1- 4) należy wykonywać 2 razy w tygodniu, prace wskazane w lit. d tiret 5 należy wykonywać 1 raz w danym roku (po zakończeniu eksploatacji fontanny w danym sezonie); 2) w II strefie utrzymania czystości: a) wymiatanie ręczne lub mechaniczne chodników oraz nawierzchni ulic zapewniające ich czystość, b) zbieranie papierów i innych nieczystości, c) wyrywanie i/lub wykaszanie chwastów przy czym w/w prace należy wykonywać co najmniej 1 raz na 2 tygodnie; 3) w III strefie utrzymania czystości: a) sprzątanie ulic i chodników, b) zbieranie papierów i innych nieczystości, c) wyrywanie i/lub wykaszanie chwastów przy czym w/w prace należy wykonać na polecenie Zamawiającego, jednak nie częściej niż 6 razy w okresie objętym umową; 4) pozostałe zadania nie wymienione wyżej, a wykonywane na zlecenie Zamawiającego: a) montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, bieżąca konserwacja i bieżąca obsługa (rozumiana jako m.in. włączanie i wyłączanie urządzenia) zraszacza na Rynku Starego Miasta, b) malowanie (odświeżanie) balustrad ochronnych schodów (maksymalnie 2 razy w okresie obowiązywania umowy), c) bieżące utrzymanie czystości ścian i szyb wiat przestankowych (17 wiat) polegające na m.in. usuwaniu naklejanych ogłoszeń i informacji, zbieraniu papierów i/lub innych nieczystości (maksymalnie 6 razy w okresie obowiązywania umowy), d) bieżące utrzymywanie czystości słupów ogłoszeniowych, znajdujących się przy Placu Św. Rocha i przy ul. Tczewskiej, polegające na usuwaniu (nieaktualnych) ogłoszeń i informacji (maksymalnie 4 razy w okresie obowiązywania umowy), e) wymiatanie ręczne lub mechaniczne i/lub wyrywanie (wykaszanie) chwastów i/lub zbieranie papierów i innych nieczystości z innych chodników niewymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ, a wskazanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy (maksymalnie 2 km), f) opróżnianie koszy ulicznych, liczba i lokalizacja według załącznika nr 8 do SIWZ (kosze uliczne na terenie Miasta Nowe- opróżnianie 3 razy w tygodniu, kosze uliczne poza terenem Miasta Nowe- opróżnianie 1 raz na dwa tygodnie), g) zakupienie i ustawienie nowych koszy ulicznych (maksymalnie 10 koszy ulicznych w okresie obowiązywania umowy) według wzoru załączonego do niniejszej SIWZ (Zamawiający podaje przykładowy typ kosza, dopuszczając jednocześnie kosze uliczne o równoważnych cechach tj. dekoracyjne nogi żeliwne, okrągły stalowy wkład na śmieci i okrągła drewniana obudowa z listewek), h) bieżąca kontrola stanu technicznego istniejących koszy ulicznych, bieżące naprawy i ewentualny demontaż uszkodzonych koszty ulicznych (w razie potrzeby). 6. Szczegółowy wykaz lokalizacji podlegających oczyszczaniu (wraz z długościami jezdni i powierzchniami ulic i chodników) i wyłączonych z przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 „Wykaz lokalizacji” do SIWZ.

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

Metadane

Źródło informacji:Czesław Woliński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Podgórska
Data wprowadzenia:2020-04-02 15:00:55
Opublikował:Magdalena Podgórska
Data publikacji:2020-04-02 15:01:08
Ostatnia zmiana:2020-04-02 15:01:18
Ilość wyświetleń:70

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij