Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zmiana treści SIWZ nr 1

obrazek

Nowe, dnia 19 lutego 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.3.2020.MP

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Dostosowanie siedziby Centrum Kultury Zamek w Nowem oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej i edukacyjnej- Etap I (postępowanie nr 2)”

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 513324-N-2020 z dnia 17-02-2020r.

 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej SIWZ) w zakresie zmiany Rozdziału X ust. 13 SIWZ, Rozdziału XI SIWZ.

 

Zmiana treści SIWZ w następujących miejscach: 

1. Rozdział X ust. 13 SIWZ

1)  Dotychczasowa treść SIWZ przed zmianą:

 

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Gmina Nowe, ul. Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

OFERTA w postępowaniu pn.:

 „Dostosowanie siedziby Centrum Kultury Zamek w Nowem oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej i edukacyjnej- Etap I (postępowanie nr 2)”

Znak postępowania IKS.271.3.2020.MP

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2 marca 2020r. godz. 10:00

2)  Treść SIWZ po zmianie:

 

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Gmina Nowe, ul. Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

OFERTA w postępowaniu pn.:

 „Dostosowanie siedziby Centrum Kultury Zamek w Nowem oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej i edukacyjnej- Etap I (postępowanie nr 2)”

Znak postępowania IKS.271.3.2020.MP

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 4 marca 2020r. godz. 10:00

2. Rozdział XI SIWZ

1)  Dotychczasowa treść SIWZ przed zmianą:

 

1.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Nowe, Plac św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, pokój nr 26, w terminie do dnia 2 marca 2020r. do godziny: 09:30 w kopercie oznakowanej w sposób opisany w rozdziale X niniejszej SIWZ.

2.   Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3.   Oferta złożona po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4.   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (pok. 30) w dniu 2 marca 2020 r. o godz. 10:00.

5.   Otwarcie ofert jest jawne.

6.   Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

7.   Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://bip.gminanowe.pl/ informacje dotyczące:

a)  Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b)  Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c)   Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

2)  Treść SIWZ po zmianie:

1.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Nowe, Plac św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, pokój nr 26, w terminie do dnia 4 marca 2020r. do godziny: 09:30 w kopercie oznakowanej w sposób opisany w rozdziale X niniejszej SIWZ.

2.   Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3.   Oferta złożona po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4.   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (pok. 30) w dniu 4 marca 2020 r. o godz. 10:00.

5.   Otwarcie ofert jest jawne.

6.   Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

7.   Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://bip.gminanowe.pl/ informacje dotyczące:

a)  Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b)  Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c)   Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

 

Załączniki

01 SIWZ (po zmianie 19.02.2020) (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Czesław Woliński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Podgórska
Data wprowadzenia:2020-02-19 12:53:26
Opublikował:Magdalena Podgórska
Data publikacji:2020-02-19 13:09:23
Ostatnia zmiana:2020-02-19 13:13:21
Ilość wyświetleń:127

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij