Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Nowego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

·          Dla nieruchomości gruntowej V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00031217/3

·          Nieruchomość położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w jednostce ewidencyjnej Nowe, w obrębie Głodowo

·          Oznaczenie działki przeznaczonej do sprzedaży wg. ewidencji gruntów i budynków – działka nr 73/4  o pow. 0,0212ha

·          Właścicielem nieruchomości jest Gmina Nowe

 

2. Opis nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa położona we wsi Głodowo. Sąsiedztwo stanowi zabudowa rekreacyjna oraz tereny komunikacyjne. Ukształtowanie terenu w większości płaskie. Kształt działki nietypowy, wydłużony klin. Na działce znajduje się fragment budynku nietrwale związanego z gruntem oraz fragment ogrodzenia.

W rejestrze gruntów nieruchomość oznaczona symbolem PsVI – pastwisko (0,0180ha) oraz B – tereny mieszkaniowe (0,0032ha).

Sprzedaż następuje bez wznawiania znaków granicznych, wg. danych z ewidencji gruntów i budynków.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania.

·          Na podstawie Uchwały Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 19 grudnia 2018r. nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ze względu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

·          Nieruchomość położona na obszarze nieobjętym postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania terenu. Nie wydano również dla niej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

 

4. Cena za nieruchomość.

·          Cena: 26 000,00zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100gr).

·          Cena nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na raty. Pierwsza rata płatna przed podpisaniem aktu notarialnego, raty pozostałe płatne w terminach zapłaty wskazanych w umowie. Niezapłacona część ceny nabycia podlega zabezpieczeniu hipoteką. W przypadku płatności jednorazowej cała cena sprzedaży podlega zapłacie przed podpisaniem umowy w terminie zapłaty wskazanym na fakturze.

·          Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/228/2001 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia umownej stopy procentowej dla oprocentowania niezapłaconej części ceny nieruchomości rozłożonej na raty, jeżeli kupujący zdecyduje się na zakup nieruchomości na raty, to niezapłacona część ceny zostanie oprocentowana w wysokości połowy stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

·          Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowe obciążają nabywcę nieruchomości.

 

5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

·          6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem na okres 21

Nowe, dnia 7 listopada 2019 r.

Metadane

Źródło informacji:Ariel Gutowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Tomczak
Data wprowadzenia:2019-11-07 11:47:54
Opublikował:Marek Tomczak
Data publikacji:2019-11-07 11:48:21
Ostatnia zmiana:2019-11-07 11:48:36
Ilość wyświetleń:441
Urząd Gminy Nowe
Pl Św Rocha 5, 86-170 Nowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij