Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Nowego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

·          Dla nieruchomości gruntowej V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00028838/8

·          Nieruchomość położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w jednostce ewidencyjnej Nowe - Miasto, w obrębie Nowe przy ul. Tylnej

·          Oznaczenie działki przeznaczonej do sprzedaży wg. ewidencji gruntów i budynków – działki nr 611/1 i 612/1 o łącznej pow. 0,0182ha

·          Właścicielem nieruchomości jest Gmina Nowe

 

2. Opis nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Nowem przy ul. Tylnej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa oraz tereny komunikacyjne. Ukształtowanie terenu w większości ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Przez nieruchomość przebiegają sieci uzbrojenia ternu.

W rejestrze gruntów nieruchomość oznaczona symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Sprzedaż następuje bez wznawiania znaków granicznych, wg. danych z ewidencji gruntów i budynków.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania.

·          Na podstawie Uchwały Nr XI/68/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 sierpnia 2019 r. nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

·          Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/196/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Nowe przeznacza nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe (teren D2MN/U). Na rysunku planu wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy. Ze szczegółowymi zapisami planu miejscowego można zapoznać się na stronie internetowej ww.bip.gminanowe.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem

 

4. Cena za nieruchomość.

·          Cena wywoławcza w czasie przetargu: 13 000,00zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100gr).

·          Cena za nieruchomość podlega zapłacie w terminie zapłaty wskazanym na fakturze, przed podpisaniem aktu notarialnego.

·          Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowe obciążają nabywcę nieruchomości.

 

5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

·          6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem na okres 21

 

 

Nowe, dnia 7 listopada 2019 r.

Metadane

Źródło informacji:Ariel Gutowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Tomczak
Data wprowadzenia:2019-11-07 08:53:26
Opublikował:Marek Tomczak
Data publikacji:2019-11-07 08:53:57
Ostatnia zmiana:2019-11-07 08:54:05
Ilość wyświetleń:280
Urząd Gminy Nowe
Pl Św Rocha 5, 86-170 Nowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij