<>

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowem informuje, że XXIV sesja Rady Miejskiej odbędzie się dnia 28 października 2020 roku o godz. 1500 w Centrum Kultury Zamek
w
Nowem.

W programie sesji przewiduje się między innymi:

 

1. Sprawozdanie z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2020.

 

 

Z uwagi na obowiązywanie stanu epidemii, ze względu na wzajemne bezpieczeństwo i zdrowie apeluję o nieuczestniczenie mieszkańców w sesji.

 

Transmisja sesji Rady Miejskiej dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl w zakładce Organy – Rada Miejska - Transmisja Sesji Rady Miejskiej i sesje archiwalne  oraz na stronie www.gminanowe.pl w zakładce –Moja Gmina.