Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7888827
od 26 października 2005
Gmina » Obwieszczenia » WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA » Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia. Znak: IKS.6845.18.2018.AG Wersja do druku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Nowego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w drodze bezprzetargowej.

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: świecki:

 

Nr działki

 

Pow.    w ha

 

Nr KW

 

Położenie

 

Przeznaczenie

 

Opis

 

591/1

0,0629

BY1S/00037448/3

Nowe

Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia z przeznaczeniem pod ustawienie garażu.

Nieruchomość zabudowana garażem

 

2. Wysokość opłat.

·          Zarządzenie Nr 150/2016 Burmistrza Nowego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek czynszów za wydzierżawienie i wynajęcie nieruchomości komunalnych, wprowadza za wynajęcie gruntu komunalnego przeznaczonego pod ustawienie garażu lub urządzenie miejsca postojowego, którego powierzchnia w umowie nie przekracza 30m2 czynsz miesięczny w wysokości 17,00zł. W 2018 roku czynsz płatny z góry za cały okres obowiązywania umowy. W kolejnych latach czynsz płatny w dwóch terminach płatności, do 30 maja za miesiące styczeń – czerwiec i 30 września za miesiące lipiec – grudzień;

·          Podatek od nieruchomości obciąża osoby korzystające z nieruchomości.

 

3. Zasady aktualizacji opłat.

Zmiana wysokości stawki czynszu określona zarządzeniem Burmistrza Nowego nie będzie stanowiła zmiany umowy. Czynsz w nowym wymiarze będzie obowiązywał od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym najemca zostanie powiadomiony o zmianie jego wysokości.

 

4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

- 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem na okres 21

 

 

 

IKS.6845.18.2018.AG

Nowe, dnia 1 sierpnia 2018 r. 


Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:Ariel Gutowski, Ilość wyświetleń: 108, Utworzony: 2018-08-01 08:23:50, Ostatnia zmiana: 2018-08-01 08:24:37 Historia zmian