Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7625412
od 26 października 2005
Gmina » Przetargi » Przetargi z zakresu ustawy "Prawo Zamówień Publicznych" » Sprostowania Wersja do druku

Zmiana treści SIWZ " Wykonanie utwardzenia drogi wewnetrznej na działkach nr 365/12; 365/16 przy ulicy Komierowskiego - obreb Nowe.

Nowe, dnia 12 lipca 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.14.2018.MC

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej na działkach nr 365/12; 365/16 przy ulicy Komierowskiego – obręb Nowe.

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.07.2018r. pod numerem 585306-N-2018.

 

 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany nagłówka w załączniku nr 8b do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej SIWZ).

Zmiana treści SIWZ w następujących miejscach: 

1. Załącznik nr 8b

1.1 Dotychczasowa treść SIWZ przed zmianą:

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Nowe na działkach nr Ew.178 i 173/1, obręb Nowe.”, oświadczam że dysponuję następującym potencjałem technicznym:

1.2 Treść SIWZ po zmianie:

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą: „Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej na działkach nr 365/12;365/16 przy ulicy Komierowskiego - obręb Nowe.”, oświadczam że dysponuję następującym potencjałem technicznym:

W załączeniu Załącznik nr 8b do SIWZ z poprawnym nagłówkiem.

 

 

 

Otrzymują:

1. Wg rozdzielnika,                                                                                         Burmistrz Nowego

2. a/a.

                                                                                                               Czesław Woliński

Załączone dokumenty
  Załącznik nr 8b do SIWZ (32.5kB) pobierz pokaż

Redaktor: Magdalena Cichowicz, Źródło:Czesław Woliński, Ilość wyświetleń: 127, Utworzony: 2018-07-12 10:19:06, Ostatnia zmiana: 2018-07-12 10:23:57 Historia zmian