Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027547
od 26 października 2005
Gmina » Przetargi » Zapytania ofertowe z art. 4 pkt 8 Prawo Zamówień Publicznych » Zawiadomienie o wyborze oferty art. 4 pkt. 8 Wersja do druku

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe - III wybór

Nowe, dnia 07 czerwca 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.36.2018.MC(PP)

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY III wybór

 

Dotyczy: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe”.

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 1579), informuje że w dniu 30 maja 2018r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 € (Euro) oraz poinformował Wykonawców biorących udział w postępowaniu drogą mailową a także zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie Zamawiającego. Firma, która została wybrana –P.H.U. US – KOM Robert Kołodziejski , ul. Żabia 5, 09 – 500 Gostynin w dniu 04 czerwca 2018r. przesłała informację o rezygnacji z wykonania zadania z przyczyn niezależnych.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Zamawiający dokonał ponownie badania oraz oceny złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert, na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena= 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

ECO –POL Sp. z o.o.

Ul. Dworcowa 9

86-120 Pruszcz

 

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała kolejny  najkorzystniejszy wynik  tj. 85,41 pkt.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

      l.p.

Nazwa firmy wykonawcy

Adres wykonawcy

Ceny jednostkowe (brutto)/Mg

Punktacja

Łączna punktacja

Demontaż, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

kol. 1

Kol. 2

Kol. 3

Kol. 4

Kol. 5

Kol. 6

Kol. 7

Kol. 8

1.

EKO - UTIL Paweł Lewandowski

ul. Bohaterów Czerwca 1956r.1b,

87-500 Rypin

540,00

378,00

18,00 pkt.

55,56 pkt.

73,56 pkt.

2.

IMAK Krzysztof Szymczak

Ul. Norwida 11/14,

96-100 Skierniewice

498,90

398,90

19,48 pkt.

52,64 pkt.

72,12 pkt.

3.

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.

Ul. Adama Mickiewicza 29

40-085 Katowice

594,00

388,80

16,36 pkt.

54,01 pkt.

70,37 pkt.

4.

RENOVO s.c. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski,

ul. Herlinga – Grudzińskiego 48 m. 8

91 – 498 Łódź

535,68

398,52

18,15 pkt.

52,69 pkt.

70,84 pkt.

5.

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

Dobrów 8

28 – 142 Tuczępy

594,00

388,80

16,36 pkt.

54,01 pkt.

70,37 pkt.

6.

„ECO-POL”

Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 9,

86-120 Pruszcz

550,00

310,00

17,67 pkt.

67,74 pkt.

85,41 pkt.

7.

PRO – EKO Serwis Sp. z o. o.

Bierzewice 62

09-500 Gostynin

370,00

300,00

26,27 pkt.

70,00 pkt.

96,27 pkt.

8.

P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski

ul. Żabia 5,

09-500 Gostynin

324,00

324,00

30,00 pkt.

64,81 pkt.

94,81 pkt.

 

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert.

Jednocześnie prosimy wybranego oferenta o przybycie w ciągu 7 dni do Urzędu Gminy w Nowem (biuro nr 11) w celu podpisania umowy.

 

 

 

                                                                                                        Burmistrz Nowego

 

                                                                                                        Czesław Woliński


Redaktor: Magdalena Cichowicz, Źródło:Czesław Woliński, Ilość wyświetleń: 193, Utworzony: 2018-06-07 08:28:31, Ostatnia zmiana: 2018-06-07 08:30:29 Historia zmian