Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe

ZNAK: IKS.271.40.5.2015.MP(PP)

OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Gminy Nowe
z dnia 04.01.2016 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Nowe podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe”.

Zgodnie w/w ustawą wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie odnośnie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w piśmie znak: WOO.410.600.2015.MDI z dnia 17 grudnia 2015 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu dokumentu.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w piśmie znak NNZ.9022.3.717.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe”.

Celem nadrzędnym opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest ustalenie potrzeb i problemów występujących na terenie Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz wyznaczenie kierunków działań, które mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tzn.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych oraz podniesienia efektywności energetycznej.

Realizacja kierunków działań przewidzianych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń, co w konsekwencji wpłynie na poprawę jakości powietrza i poprawę jakości życia mieszkańców na terenie Gminy.

Zaproponowane w Planie kierunki działań są optymalne dla Gminy pod kątem możliwości budowania gospodarki zrównoważonej energetycznie. Kierunki działań uwzględniają potrzeby ochrony środowiska i są spójne z ideą zrównoważonego rozwoju kraju, województwa i gminy. Ponadto, działania określone w Planie mają charakter ogólny (kierunkowy), nie precyzują i nie przesądzają o zakresie, rodzaju, ani skali zadań dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w tym nie precyzują ram dla późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przewidziane w Planie kierunki działań mają wymiar lokalny, gdyż będą realizowane na terenie obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych Gminy Nowe.

Biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, jak również uwzględniając uwarunkowania określone w art. 49 w/w ustawy – odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe”.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe” zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

Metadane

Źródło informacji:Czesław Woliński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Podgórska
Data wprowadzenia:2016-01-04 07:22:52
Opublikował:Magdalena Podgórska
Data publikacji:2016-01-04 07:24:32
Ostatnia zmiana:2016-01-04 07:24:33
Ilość wyświetleń:1200

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij