<>

 

HARMONOGRAM

posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nowem

  styczeń   2021 r.

 

 

Posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

25.01.2021 godz. 1500 ,sala posiedzeń Urząd Gminy Nowe

Tematy:

1.Informacja na temat stawek za odbiór odpadów komunalnych oraz opiniowanie projektów

   uchwał.

2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

3. Sprawy bieżące.

 

 

XXVII sesja Rady Miejskiej w Nowem odbędzie się 27 stycznia 2021 roku, o godzinie 1500 sala posiedzeń, Urząd Gminy w Nowem