Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7627777
od 26 października 2005
Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe Wersja do druku

Rozbudowa sieci wodociągowych we wsi Morgi, Kończyce, Gajewo, Zdrojewo, Mały Komórsk, Pastwiska-Piaski gmina Nowe

Nowe, dnia 5 lipca 2007 roku

Znak: IKS/7624/02.3/07

   OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),  Burmistrz Nowego zawiadamia, że w dniu 05.07.2007 r. na wniosek Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

Rozbudowa sieci wodociągowych we wsi Morgi, Kończyce, Gajewo, Zdrojewo, Mały Komórsk, Pastwiska-Piaski gmina Nowe”


 Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Nowem, Plac Św. Rocha 5, w Referacie Inwestycji,  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój 11), w godzinach: 8.00 – 15.00, w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

 W tym samym terminie można zgłaszać uwagi do przedmiotowego przedsięwzięcia osobiście lub pisemnie na adres:      

Urząd Gminy,   Plac Św. Rocha 5,   86-170 Nowe

 

 

                                                                                                    Burmistrz Nowego

                                                                                                  inż. Stanisław Butyński
 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

- Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem

- BIP Urzędu Gminy w Nowem

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem

- A/a

 

Załączone dokumenty
  CHARAKTERYSTYKA wodociąg 2007 (25.5kB) pobierz pokaż
  DECYZJA WODOCIĄG 2007 (56.5kB) pobierz pokaż

Redaktor: Tomasz Stefaniak, Źródło:L. Cejrowski, Ilość wyświetleń: 2044, Utworzony: 2007-07-05 14:51:21, Ostatnia zmiana: 2007-07-05 14:54:33 Historia zmian