Kolorowy pasek
Kolorowy pasekPODATEK  OD  NIERUCHOMOŚCI

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY


   Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, względnie sposobu wykorzystania nieruchomości mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości należy okazać do wglądu akt notarialny.

Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby prawne w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 31 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓWSekretariat Urzędu Gminy  lub pokój nr 31 , Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe , tel .052-3337-220

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIAWydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania nieruchomości będącej w posiadaniu osób fizycznych.
W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 . poz. 1445 ze zm.)
2 .Uchwała Nr XIV/85/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości

    stawek podatku od nieruchomości. (Dz.U. woj. kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 6499).

3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24.07.2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r.

   

 

TRYB ODWOŁAWCZYOd decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy  , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowego.


INNE INFORMACJE


Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.
Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Podatek w przypadku osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.
W przypadku osób prawnych w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca , z wyjatkiem miesiąca stycznia , w którym płatność upływa ostatniego dnia .

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości osoby fizyczne mogą dokonywać :

- za pośrednictwem inkasentów, którymi są sołtysi poszczególnych wsi z terenu Gminy Nowe

- w kasie Urzędu Gminy Nowe  w godz. od 730 – 1400  

- na rachunek bankowy: BS Nowe 17817300052001000003030002

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne  mogą dokonywać :

- w kasie Urzędu Gminy Nowe  w godz. od 730 – 14 00  

- na rachunek bankowy : BS Nowe 17817300052001000003030002


Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej

 

Wzory formularzy poniżej.

Załączniki

1. IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomośiach i obiektach budowlanych-dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4. ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych -dane pozostałych podatników (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6. ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości-dane oprzedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniom (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7. ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Stanisława Woźniak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matusiak
Data wprowadzenia:2006-03-29 13:57:05
Opublikował:Grzegorz Matusiak
Data publikacji:2006-03-29 14:00:13
Ostatnia zmiana:2019-12-31 10:40:07
Ilość wyświetleń:6618

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij