Kolorowy pasek
Kolorowy pasek


 

PODATEK ROLNY

 

  WYMAGANE DOKUMENTY


Informacja o gruntach sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osobę fizyczną w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osobę prawną,
jednostkę organizacyjną, w tym spółkę nieposiadającą osobowości prawnej, jednostki Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w terminie do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego. W przypadku , gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz korygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian


  MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Sekretariat Urzędu Gminy w Nowem lub w pokoju nr 31 , ul. Plac Św. Rocha 5 ,
86-170 Nowe,  w godz. od 700 do 1500  , tel. (052) 33-37-220


  TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA


Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania osób fizycznych.


W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

  PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1892).

2. Uchwała Nr XIV /86/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27.11.2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał

    poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (Dz.U. woj Kuj.-Pom z 2019 r. poz. 6500).

 

  TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowego.


  INNE INFORMACJE


Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności go uzasadniające. W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada zarówno w przypadku osób fizycznych jak i prawnych.

Wpłaty podatku rolnego osoby fizyczne mogą dokonywać :

      - za pośrednictwem inkasentów , którymi są sołtysi z poszczególnych wsi Gminy Nowe,

      - w kasie Urzędu Gminy Nowe w godz. od 730- 14 00

      - na rachunek bankowy: BS Nowe 17817300052001000003030002

Wpłaty podatku rolnego osoby prawne mogą dokonywać:

      - w kasie Urzędu Gminy w godz. 0d 7 30 – 1400

      - na rachunek bankowy : BS Nowe  17817300052001000003030002 

 

 

 Wzory formularzy poniżej.       

Załączniki

1. IR-1 Informacja o gruntach (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach -dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. ZIR-2. Załącznik do informacji o gruntach -dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4. ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach-dane pozostałych podatników (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. DR-1 Deklaracja na podatek rolny (63.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6. ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny-dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7. ZDR-2 Załącznik do deklaracji na ppodatek rolny-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Stanisława Woźniak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matusiak
Data wprowadzenia:2006-03-29 13:10:56
Opublikował:Grzegorz Matusiak
Data publikacji:2006-03-29 13:20:01
Ostatnia zmiana:2019-12-31 10:35:33
Ilość wyświetleń:4495
Urząd Gminy Nowe
Pl Św Rocha 5, 86-170 Nowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij