Kolorowy pasek
Kolorowy pasekPODATEK  LEŚNY

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY


Informacja o lasach, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru dla osób fizycznych złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania
Deklaracja na podatek leśny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa złożona w terminie do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego  W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Sekretariat Urzędu Gminy  lub pokój nr 31 , Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe , tel . 0523337220


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA


Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania lasu będącego w posiadaniu osób fizycznych.
W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r.  o podatku leśnym.  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1821)

2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej
    ceny  sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
    kwartały  2019 r. (M.P. z 2019 poz. 888).


 

TRYB ODWOŁAWCZY

          
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowego.

 

INNE INFORMACJE


Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. W przypadku , gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach:

- w przypadku osób fizycznych do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada,
- w przypadku osób prawnych do 15 każdego miesiąca.

Podatek leśny od

 

               dla lasów - równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna - 42,7328 zł

                  ( tj. 0,220 m 3 x 194,24 zł =  42,7328 zł).

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wynosiła 194,24 zł za 1 m3.

Wpłaty z tytułu podatku leśnego osoby fizyczne mogą dokonywać :

         - za pośrednictwem inkasentów, którymi są sołtysi poszczególnych wsi z terenu Gminy Nowe

        - w kasie Urzędu Gminy Nowe  w godz. od 730 – 1400

        - na rachunek bankowy: BS Nowe 17817300052001000003030002

Wpłaty z tytułu podatku leśnego osoby prawne  mogą dokonywać :

       - w kasie Urzędu Gminy Nowe  w godz. od 730 – 14 00

       - na rachunek bankowy : BS Nowe 17817300052001000003030002


Wzory formularzy podatkowych poniżej

Załączniki

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DL-1 Deklaracja na podatek leśny (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IL-1 Informacja o lasach (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny-dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach-dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach -dane pozostałych podatników (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Stanisława Woźniak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matusiak
Data wprowadzenia:2006-03-29 13:00:08
Opublikował:Grzegorz Matusiak
Data publikacji:2006-03-29 13:03:37
Ostatnia zmiana:2019-12-31 10:31:14
Ilość wyświetleń:4283
Urząd Gminy Nowe
Pl Św Rocha 5, 86-170 Nowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij