Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8166048
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Opłata od posiadania psów Wersja do druku

 

                     OPŁATA  ZA  POSIADANIE  PSA  W  2019 r.

Jeśli jesteś posiadaczem psa w Gminie Nowe  - masz obowiązek uregulować opłatę za psa.   

  Przypomina się wszystkim posiadaczom psów o obowiązku zapłaty należnej opłaty.    

Wysokość stawki opłaty od posiadania 1 psa w 2019r. wynosi :    

                                          10,00 zł

    Ustalona stawka tej opłaty przez Radę Miejską w Nowem jest bardzo niska w porównaniu z górna granicą  tej opłaty podaną przez  Ministerstwo Finansów tj. 123,18 zł.  Wobec tego apeluje się do wszystkich właścicieli psów  o zapłacenie tej opłaty, a tym samym odpowiedzialne i poważne potraktowanie tego obowiązku.   

   Opłatę należy zapłacić do 15 marca 2019r. lub w ciągu dwóch tygodni od daty wejścia w posiadanie psa.   

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Nowem  lub na rachunek bankowy; BS Nowe 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002.  

Wg obowiązujących przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , zwolnione z w/w opłaty są osoby:

- w wieku 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe ( dotyczy jednego psa),

- osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej (dotyczy

  jednego psa),

- podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych  (dotyczy dwóch psów).

 

 

                                                                        Burmistrz Nowego

                                                                                          Czesław Woliński 


Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:Stanisława Woźniak, Ilość wyświetleń: 3543, Utworzony: 2006-03-22 12:10:45, Ostatnia zmiana: 2019-01-11 08:26:15 Historia zmian