Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Wymiana dowodów osobistych
•  Uwaga - wałęsające się psy
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
  Praca
•  Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków z funduszy pozabudżetowych
•  Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wybory
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
•  Wybory uzupełniające 28.10.2012
•  Wybory uzupełniające 23.09.2012
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Eternit - wykaz firm z woj. Kujawsko - Pomorskiego
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

3337870
od 26 października 2005

 

 

 BIULETYN  INFORMACJI  PUBLICZNEJ  URZĘDU  GMINY  NOWE

 

                                                           URZĄD  GMINY

                                                         PLAC  ŚW.  ROCHA 5 
                                                              86-170 NOWE

                                                               powiat świecki

                                         woj.  kujawsko —  pomorskie 

           

 

           Tel.       523337210                 

            Faks.    523328466                                                 Czas pracy Urzędu Gminy:

            E-mail.  nowe@gminanowe.pl                                   poniedziałek 700 - 1500

            Konto   17 8173 0005 2001 0000 0303 0002           wtorek          700 - 1600

            NIP Urząd Gminy 559 18 98 336                               środa            700 - 1500

            NIP Gmina Nowe 559 14 26 287                               czwartek       700 - 1500

            TERYT   0414063                                                       piątek           700 - 1400